На 20.04 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 20.04 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

През следващите два дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива:

- в следобедните и вечерни часове на 21.04 ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. В следобедните и вечерни часове на 22.04 ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Русенски Лом. На 23.04 речните нива в Дунавски басейн ще се понижават;

- в следобедните и вечерните часове на 21.04 ще има краткотрайно повишения на речните нива на южночерноморските реки. На 22 и 23. 04 речните нива в Черноморски басейн ще се понижават;

- в следобедните и вечерни часове на 21 и 22.04 ще има краткотрайни повишения на речните нива в Източнобеломорски басейн, като по-значителни ще са повишенията във водосборите на р. Тунджа и р. Арда. На 23.04 речните нива в басейна ще се понижават;

- на 22.04 в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения в планинските части на Западнобеломорски басейн. На 23.04 речните нива в басейна ще се понижават.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 21 април 2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php