На 20.04 в резултат на валежи речните нива ще се повишават

На 20.04 в резултат на валежи речните нива ще се повишават. По-съществени ще са повишенията във:

    - водосбора на р. Искър през деня и в горните части от водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом и водосборите на добруджанските реки във вечерните часове и през нощта срещу 21.04.

     - водосборите на северночерноморските реки (Батова, Провадийска, Камчия).

    - вечерните часове във водосбора на р. Тунджа (горните и средни части на водосбора и притока р. Мочурица) и планинските притоци на р. Марица.

В резултат на оттичане на 21 и 22.04 са възможни повишения на речните нива в долните течения на основните реки, а в резултат на снеготопене в планинските части от водосборите в следобедните и вечерни часове.

 

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене има опасност от възникване на поройни наводнения

  • в следобедните и вечерни часове на 20.04.2022 г. във водосборите на:

- Добруджанските реки, р. Канагьол (р. Хърсовска, р. Ружичка), р. Суха река (р. Толбухинска река, р. Караман, по основната река).

- р. Батовска (р. Екренска, р. Изворска, по основната река), р. Провадийска (по основната река), р. Камчия (р. Буклуджадере, р. Драгановска, р. Луда Камчия, р. Котленска, р. Нейковска, р. Папаздере, р. Садовска, р. Медвенска, р. Черна, р. Герила, по основната река, р. Златарска).

- р. Тунджа (р. Беленска, р. Асеновска (р. Круча), р. Новоселска, р. Топлата).

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0