На 20.06 в резултат на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива

На 20.06 в резултат на валежи на места ще има краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества в долните течения на р. Янтра и р. Русенски Лом са преминали над жълтия праг за внимание и се очаква да се задържат над тях до 21.06.2021 г.

По-значителни повишения се очакват в:

Дунавски басейн:

  • на 20.06 и 21.06 до обяд се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията през нощта на 20 срещу 21.06 във водосбора на р. Русенски Лом и в притоците на р. Янтра – р. Голяма и р. Джулюница; Водните количества в долните течения на р. Янтра и р. Русенски Лом са преминали над жълтия праг за внимание и се очаква да се задържат над тях до 21.06, в останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за внимание;

Черноморски басейн:

  • на 06 и 21.06 се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн. По-съществени днес в района на гр. Варна и утре във водосборите на Севернобургаските реки и на р. Луда Камчия;

Източнобеломорски басейн:

  • на 20.06 ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосборите на реките Тунджа и Арда, както и рило-родопските притоци на р. Марица и в притока ѝ р. Сазлийка. На 21.06 са възможни краткотрайни повишения на водните нива във водосбора на р. Мочурица (приток на р. Тунджа);

Западнобеломорски басейн:

  • На 20.06 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в рилските и пиринските притоци на р. Места и на р. Струма и в притоците ѝ р. Цапаревска и р. Лебница.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0