На 20.09 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива

На 20.09 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват както следва:

Дунавски басейн:

  • в следобедните и вечерни часове на 20.09 в планинските части от водосборите на реките западно от р. Осъм; през нощта на 20 срещу 21.09 – във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. По-съществени ще бъдат повишенията във вечерните часове на 20.09 и през нощта срещу 21.09 във водосборите на: р. Нишава (в района на общ. Годеч); р. Бързия, Ботуня и Скът – притоци на р. Огоста (в района на общ. Берковица, Вършец и Враца); р. Златна Панега – приток на р. Искър (в района на общ. Луковит) и по основната река в долното ѝ течение; в средното течение на р. Вит (в района на общ. Долни Дъбник);

Черноморски басейн:

  • във вечерните часове на 20.09 и през нощта срещу 21.09 във водосборите на реките северно от гр. Бургас. Възможни са по-съществени повишения във водосборите над гр. Варна (в района на общините Аксаково, Балчик, Каварна, Шабла);

Източнобеломорски басейн:

  • в следобедните и вечерни часове на 20.09 в горното течение на р. Тунджа и във водосборите на средногорските и старопланинските притоци на р. Марица. През следващите три дни, в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения в родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда (над яз. Кърджали);

Западнобеломорски басейн:

  • в следобедните и вечерни часове на 20.09 в рилските притоци на р. Места (в района на общините Белица и Разлог) и р. Струма (в района на общините Рила и Благоевград).

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0