На 21.03 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 21.03 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. На 22.03 в резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения на речните нива в горните течения на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра, както и на реките в Западнобеломорски басейн. В резултат на валежи от следобедните часове на 22.03 се очакват повишения във водосборите на южночерноморските реки.  Вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене в следобедните и вечерни часове на 22.03 и през нощта срещу 23.03 ще има незначителни повишения на речните нива в долните части от водосбора на р. Тунджа, във водосборите на родопските и старопланински притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 22 март 2022 г. НИМХ обявява предупреждения от първа степен (жълт код) за опасност от силен вятър в 12 области от Централна и Източна България.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0