На 21.04 и през следващите два почивни дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 21.04 и през следващите два почивни дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива:

- на 21.04 се очакват краткотрайни, несъществени повишения на речните нива в целия Дунавски басейн. Краткотрайни повишения на речните нива, отново в резултат на валежи, ще има и през следващите три дни, по-съществени на 22.04 във водосборите на реките Нишава, Искър, Вит, Осъм и Янтра;

- на 21.04 се очакват краткотрайни повишения на речните нива главно в южната половина от Черноморски басейн, по-съществени във водосборите на реките южно от този на р. Ропотамо вкл. През следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- през следващите три дни ще се повишават речните нива в целия Източнобеломорски басейн, по-съществено на 22.04 във водосбора на р. Тунджа и на средногорските и старопланинските притоци на р. Марица;

- през следващите три дни ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия Западнобеломорски басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 22 април 2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php