На 21.06 и на 22.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 21.06 и на 22.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават, като в следобедните и вечерни часове в резултат на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения в горните части от водосборите на р. Искър (над яз. Искър), р. Вит и р. Осъм. На 22.06 в следобедните и вечерни часове са възможни повишения и в горните и средните части от водосбора на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 22 юни 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0