На 21.07 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 21.07 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на оттичане се очакват повишения на речните нива в долните течения на основните реки западно от р. Искър (включително р. Искър).

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0