На 21.10 и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения

На 21.10 и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 21.10 и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.