На 21 и 22.09 в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива

На 21 и 22.09 в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Янтра, главно в планинските части, в горните и средни части от водосбора на р. Марица и в целия водосбор на р. Арда, в планинските части от водосборите на р. Струма и р. Места, във водосборите на реките южно от гр. Бургас.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  

На 22 септември 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карта на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0    http://weather.bg/obshtini/indexS.php