На 22.03 речните нива ще останат без съществени изменения

На 22.03 речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове, в резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения в горните течения на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра, както и на реките от Западнобеломорски басейн. В резултат на валежи от следобедните часове на 22.03 до следобедните часове на 23.03 се очакват повишения на речните нива във водосборите на южночерноморските реки. Вследствие на валежи, комбинирани със снеготопене в следобедните и вечерни часове на 22.03 и през нощта срещу 23.03 ще има незначителни в долните части от водосбора на р. Тунджа, във водосборите на родопските и старопланински притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 23 март 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0