На 22.05 в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 22.05 в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

- на 22.05 ще се повишават нивата на реките в целия Дунавски басейн, по-съществено във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра. През следващите два дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на валежи на 24.05 ще има повишения на нивата на реките Ерма, Нишава и в горната част от водосбора на р. Огоста. На 25.05 ще се повишават речните нива в целия басейн, по-съществено във водосборите на реките западно от този на р. Искър;

- в следобедните и вечерните часове на 25.05 ще има краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в целия Черноморски басейн;

- на 22.05 ще се повишават водните нива във водосборите на реките Тунджа и Марица. През следващите два дни нивата на наблюдаваните реки ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. На 25.05 в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия Източнобеломорски басейн;

- на 22.05 ще се повишават водните нива във водосбора на р. Струма. През следващите два дни нивата на реките в по-голямата част от Западнобеломорски басейн ще се понижават, като в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 23 и 24.05 ще има краткотрайни, незначителни повишения на нивата на рилските и пиринските притоци на реките Струма и Места. На 25.05, отново в резултат на валежи ще се повишават речните нива в целия басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 23 май 2023 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php