На 22.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 22.06 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосборите на р. Огоста, р. Искър и р. Вит,  рило-родопските притоци на р. Марица и на реките от Западнобеломорски басейн. На 23.06 се очакват повишения на речните нива в целия Дунавски басейн, по-съществени във водосборите на реките западно от р. Вит и в горните части от водосборите на р. Вит и р. Осъм. Повишения ще има и в горното течение на р. Тунджа, в планинските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда, по-съществени в следобедните и вечерни часове във водосбора на р. Арда. Очакват се повишения и на нивата на реките от Западнобеломорски басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 23 юни 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0