На 22.06 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива

На 22.06 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват:

  • на 22.06 в горното и средно течение на р. Искър и в притоците ѝ р. Лесновска и р. Малък Искър; на 23.06 във водосборите на Добруджанските реки;
  • на 22.06 и 23.06 са възможни краткотрайни повишения на речните нива в района над гр. Варна и в горното течение на р. Камчия и на притока ѝ р. Луда Камчия;
  • на 22.06 и 23.06 ще има краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосборите на: р. Тунджа (над яз. Жребчево и в притока ѝ р. Мочурица); родопските притоци на р. Марица; притоците на р. Арда в района на община Смолян;
  • на 22.06 ще има повишения на речните нива в пиринските притоци на р. Места (в района на община Гоце Делчев) и р. Струма (в района на община Сандански) и в притока на р. Струма – р. Джерман (в района на община Дупница).

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0