На 22.11 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения

На 22.11 и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива:

  • на 23.11 във водосборите на реките южно от гр. Бургас;
  • през нощта на 22 срещу 23.11 и на 23.11 във водосбора на р. Арда и долните части от водосборите на реките Марица и Тунджа;
  • през нощта на 22 срещу 23.11 във водосбора на р. Струма.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0