На 22 и 23.08 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива

На 22 и 23.08 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения се очакват както следва:

-  през нощта срещу 23 и в сутрешните часове на 23.08 във водосборите на реките Огоста, Вит, Осъм и в средните и долни части от водосбора на Искър; 

-  на 23 и 24.08 във водосбора на р. Камчия;

-  на 22.08 в горните части от водосбора на р. Тунджа, в горните и средни части от водосбора на р. Марица и старопланинските, рилските, родопските ѝ притоци и във водосбора на р. Арда; на 23.08 – в горните и средни части от водосбора на р. Марица и горните части от водосбора на р. Арда, както и в целия водосбор на р. Тунджа;

- в целия Западнобеломорски басейн

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 23 август 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карта на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0  http://weather.bg/obshtini/indexS.php