На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

10 март 2017 | 15:56

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за  привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата.

През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води. Кампанията „Защо хабим водата?“ (Why waste water?) отправя послания за намаляване на количеството отпадъчни води и възможностите за оползотворяването им.

Тук публикуваме информация за Световния ден на водата 2017 г. на български  и на английски език и инициативите на МОСВ, посветени на Световния ден на водата.

www.worldwaterday.org - официален сайт на Световния ден на водата

Отчет на проведените инициативи за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март 2017 г., публикуван на 10 април 2017 г.