На 23.01 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и оттичане на места са възможни повишения на речните нива

На 23.01 и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и оттичане на места са възможни повишения на речните нива:

- на 23.01, в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Искър;

- на 26.01, в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива на южночерноморските реки;

- в резултат на оттичане на 23.01 ще има повишения на речните нива в долните течения на р. Тунджа и р. Марица;

- на 23.01 и 24.01, в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в целия Западнобеломорски басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 24.01.2023 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php