На 23.02 и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейните ще останат без съществени изменения

На 23.02 и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от басейните ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 23.02 са възможни краткотрайни и незначителни повишения в планинските части от Източнобеломорски басейн, а на 25.02 – във водосборите на р. Места и р. Доспат.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 24 февруари 2024 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: https://weather.bg/obshtini/