На 23.02 речните нива ще се понижават. Вследствие на оттичане се очакват повишения на речните нива в долните течения на основните реки

На 23.02 речните нива ще се понижават. Вследствие на оттичане се очакват повишения на речните нива в долните течения на основните реки.  На 24.02 в резултат на валежи са възможни повишения на речните нива в Черноморски басейн – главно във водосборите на реките южно от гр. Бургас. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0