На 23.03 речните нива ще останат без съществени изменения

На 23.03 речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове, в резултат на снеготопене са възможни незначителни повишения на речните нива в горните течения на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра, както и на реките в планинските части от Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 24 март 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0