На 23.05 и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения

На 23.05 и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи днес и утре речните нива ще се повишават:

  • в планинските части от Дунавски басейн
  • в горната част от водосбора на р. Тунджа, в горното течение на р. Марица и съответните старопланински, рилски и родопски притоци, както и в горната част от водосбора на р. Арда
  • в целия Западнобеломорски басейн

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 23 май 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0