На 23.06 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

На 23.06 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. По-съществени повишения са възможни във водосборите западно от р. Русенски Лом, в планинските части от водосборите на р. Искър, р. Вит, р. Осъм, както в горното течение на р. Тунджа, в планинските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 24.06  в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки от Дунавски басейн и в долното течение на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 24 юни 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0