На 23.09 и през следващите 3 дни нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки ще останат без същесствени изменения

На 23.09 и през следващите 3 дни нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки ще останат без същесствени изменения. В резултат на валежи на 23.09 са възможни незначителни повишения на речните нива:

  • в планинските части от Дунавски басейн и във водосборите на добруджанските реки;
  • в Черноморски басейн;
  • във водосбора на р. Арда и в родопските притоци на р. Марица;
  • в планинските части от водосборите на р. Струма и р. Места.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  

На 24 септември 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карта на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0    http://weather.bg/obshtini/indexS.php