На 23.10 речните нива ще останат без съществени изменения

На 23.10 речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи са възможни незначителни  повишения на речните нива както следва:

  • от вечерните часове на 23.10 и на 24.10 в Дунавския басейн;
  • през нощта на 23 срещу 24.10 и на 24.10 в Черноморския басейн;
  • през нощта на 23 срещу 24.10 и на 24.10 в старопланинските притоци на р. Марица и водосбора на р. Тунджа;
  • във вечерните часове на 23.10 в горните части от водосбора на р. Струма.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0