На 23 и 24.05 речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 23 и 24.05 речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

- в следобедните и вечерни часове на 25 и 26.05 ще има повишения на речните нива в целия Дунавски басейн;

- на 23.05 и през следващите три дни в следобедните и вечерни часове, ще има краткотрайни повишения на речните нива в Черноморски басейн, главно във водосборите на реките северно от гр. Бургас;

- на 23.05 са възможни незначителни повишения в долните части от водосбора на р. Марица. В следобедните и вечерни часове на 25 и 26.05 ще има краткотрайни повишения на речните нива в старопланинските и родопските притоци на р. Марица, горните части от водосборите на р. Тунджа и р. Арда;

- в следобедните и вечерните часове на 25 и 26.05, ще има краткотрайни повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 24 май 2023 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php