На 23 и 24.08 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива

На 23 и 24.08 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива. По-значителни повишения се очакват както следва:

-  в следобедните и вечерни часове на 23 и 24.08 в планинските части от Дунавски басейн; 

- на 23 и 24.08 във водосборите на реките южно от гр. Бургас, на 24.08 във водосбора на р. Камчия;

- на 23.08 в горните части от водосбора на р. Тунджа, в средните части от водосбора на р. Марица и средногорските и родопските ѝ притоци и във водосбора на р. Арда; на 24.08 главно в средногорските и родопските притоци на р. Марица, водосбора на р. Арда и притока ѝ р. Върбица и водосбора на р. Бяла;

- в следобедните и вечерни часове на 23.08 във водосборите на рилските и пирински притоци на р. Струма и р. Места.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 24 август 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php