На 24.01 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 24.01 и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива:

- през нощта срещу 27.01 и на 27.01, в резултат на валежи от дъжд и сняг, ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките източно от р. Вит;

- на 27.01, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия Черноморски басейн, по-значителни във водосборите на южночерноморските реки;

- в резултат на валежи от дъжд и сняг през нощта срещу 27.01 и на 27.01 ще има повишения на речните нива в средното и долно течение на р. Тунджа, средните и долни части от водосбора на р. Марица, р. Бяла и долното течение на р. Арда;

- на 24.01, в резултат на валежи все още ще има повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн. През следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават. Във вечерните часове на 26.01 и на 27.01, в резултат на валежи от дъжд и сняг, ще има повишения на речните нива в долните части от водосборите на р. Струма (и притока ѝ р. Струмешница), р. Места и р. Доспат.

 

В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене (в местата с наличие на снежна покривка), има опасност от възникване на поройни наводнения:

- през нощта срещу 27.01.2023 г. и в сутрешните часове на 27.01.2023 г. във водосборите на: р. Марица (р. Лозенска, по основната река – в долното течение в района на гр. Свиленград), р. Луда река (р. Хамбардере, р. Юруклерска, р. Бяла).

 

На 25.01.2023 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php