На 24.02 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 24.02 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на оттичане се очакват повишения на речните нива в долните течения на основните реки в Дунавски басейн. В резултат на валежи са възможни повишения на речните нива в Черноморски басейн – главно във водосборите на реките южно от гр. Бургас. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0