На 24.04 и през следващите три дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 24.04 и през следващите три дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива:

- на 24 и 25.04 ще има краткотрайни повишения на речните нива в Дунавски басейн, като по-значителни ще са повишенията на 25.04. На 26 и 27.04 речните в по-голямата част от басейна ще се понижават. В резултат на валежи на 26.04 повишения ще има във водосбора на р. Янтра, а на 27.04 краткотрайно ще се повишат речните нива във водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра;

- на 25.04 повишения на речните нива ще има в целия Черноморски басейн и на 26.04 във водосборите на южночерноморските реки. На 27.04 водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- на 24.04 ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на планинските притоци на р. Марица. На 25.04, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия Източнобеломорски басейн. На 26.04 повишения отново ще има в средното и долното течение на река Тунджа, в долните части от водосбора на р. Марица и водосборите на рило-родопските ѝ притоци и във водосбора на р. Арда. На 27.04 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

-  на 24 и 25.04 в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн. На 26.04, в резултат на валежи, повишения на водните нива ще има във водосбора на р. Места. На 27.04 нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 25 април 2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php