На 24.06 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения

На 24.06 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 25 и 26.06 се очакват краткотрайни повишения на речните нива във водосборите западно от р. Янтра, в старопланинските и рило-родопските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда, както и на речните нива в Западнобеломорски басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0