На 24.08 и през следващите три дни речните нива в по-голямата си част ще останат без съществени изменения

На 24.08 и през следващите три дни речните нива в по-голямата си част ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи на места се очакват краткотрайни повишения на речните нива:

  • в следобедните и вечерни часове на 25.08 във водосборите на реките западно от р. Осъм. По-значителни повишения са възможни през нощта срещу 26.08 във водосбора на р. Искър и притока ѝ р. Малък Искър;
  • в следобедните и вечерни часове на 25.08 в горните части от водосбора на р. Струма и във водосбора на р. Места. 

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

  • във вечерните часове на 25.08 и през нощта срещу 26.08.2021 г. - на територията на община Роман в област Враца, във водосбора на р. Искър (р. Малък Искър);
  • през нощта срещу 27.08.2021 г. - на територията на община Несебър в област Бургас, във водосборите на р. Двойница (р. Великовска, р. Денизлерска, р. Карагьолгенска, по основната река), р. Вая, р. Дращела, р. Ахелой.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0