На 24 и 25.03 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 24 и 25.03 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, вечерта на 25 и през нощта срещу 26.03, се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-значителни във водосборите на реките Вит, Осъм, Янтра, Тунджа и на старопланинските притоци на р. Марица.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 25 март 2023 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карта на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0    http://weather.bg/obshtini/indexS.php