На 25.01 и 26.01 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и на оттичане на места се очакват повишения на речните нива

На 25.01 и 26.01 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и на оттичане на места се очакват повишения на речните нива:

- през нощта срещу 27.01 и на 27.01, в резултат на валежи от дъжд и сняг, ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките източно от р. Вит. По-значителни повишения са възможни във вечерните часове на 27.01 във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки;

- на 27.01 и 28.01, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия Черноморски басейн. По-значителни повишения ще има във водосборите на реките северно от гр. Бургас през нощта срещу 28.01.;

- в резултат на валежи от дъжд и сняг през нощта срещу 27.01 и на 27.01 ще има повишения на речните нива в средните и долни части от водосбора на р. Тунджа и притока ѝ р. Мочурица, средните и долни части от водосбора на р. Марица, р. Бяла, долното течение на р. Арда и водосбора на р. Върбица. По-значителни повишения са възможни в следобедните и вечерни часове на 27.01 във водосбора на р. Арда и р. Върбица. На 28.01 речните нива в Източнобеломорски басейн ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на р. Марица и р. Тунджа;

-  във вечерните часове на 26.01 и на 27.01, в резултат на валежи от дъжд и сняг, ще има повишения на речните нива в долните части от водосборите на р. Струма (и притока ѝ р. Струмешница), р. Места и р. Доспат. На 28.01 нивата на реките в Западнобеломорски басейн ще се понижават, като в резултат на оттичане все още ще има повишения на речните нива в долните течения на р. Струма и р. Места.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

За 26.01.2023 г. НИМХ издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за очаквани значителни снеговалежи в област Смолян и част от области: Благоевград, Пазарджик и Пловдив;  предупреждение от първа степен за снеговалежи в области: Кюстендил, Перник, София-град, София-област, Ловеч и част от области Враца и Монтана; за значителни валежи от дъжд и сняг в област Кърджали; за значителни валежи от дъжд в област Хасково.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php