На 25.04 и през следващите три дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 25.04 и през следващите три дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

- на 25.04 ще има краткотрайни повишения на речните нива в Дунавски басейн. През следващите 3 дни речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане през първия ден ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. В резултат на валежи на 26.04 са възможни незначителни повишения във водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом, а на 27.04 – във водосборите на р. Вит, р. Осъм и р. Янтра;

- на 25.04 ще има повишения на речните нива в целия Черноморски басейн, а на 26 и 27.04 – във водосборите на южночерноморските реки. На 28.04 водните нива в реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- на 25.04 ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия Източнобеломорски басейн. На 26.04 повишения отново ще има в средното и долното течение на река Тунджа, в долните части от водосбора на р. Марица, водосборите на рило-родопските ѝ притоци и във водосбора на р. Арда. На 27.04 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Арда и долните части от водосбора на р. Марица. На 28.04 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- на 25.04 в следобедните и вечерните часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн. На 26.04, в резултат на валежи, повишения на водните нива ще има във водосбора на р. Места и в долните части от водосбора на р. Струма. На 27.04 и 28.04 нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 26 април 2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php