На 25.08 и през следващите три дни речните нива в по-голямата си част ще останат без съществени изменения

На 25.08 и през следващите три дни речните нива в по-голямата си част ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи на места се очакват краткотрайни повишения на речните нива:

  • от следобедните и вечерни часове на 25.08 и на 26.08 ще има краткотрайни повишения на речните нива в Дунавския басейн както следва: в следобедните и вечерни часове на 25.08 във водосборите на реките западно от р. Осъм, на 26.08 в целия басей. По-значителни повишения са възможни през нощта срещу 26.08 във водосбора на р. Скът (приток на р. Огоста), както и във водосбора р. Искър и притоците ѝ р. Малък Искър и р. Златна Панега;
  • в следобедните и вечерни часове на 26.08, ще има краткотрайни повишения на речните нива в Черноморския басейн. По-съществени повишения са възможни през нощта срещу 27.08 във водосборите на р. Двойница, Вая, Дращела и Ахелой;
  • в следобедните и вечерни часове на 26.08 в долните части от водосборите на р. Марица и р. Тунджа;
  • в следобедните и вечерни часове на 25.08 и на 26.08 в горните части от водосбора на р. Струма и във водосбора на р. Места.

 

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

  • във вечерните часове на 25.08 и през нощта срещу 26.08.2021 г. - на територията на община Враца в област Враца, във водосбора на р. Огоста (р. Скът);

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0