На 25.11 речните нива ще останат без съществени изменения

На 25.11 речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива:

  • във вечерните часове на 26.11 и през нощта срещу 27.11 на реките в Дунавския басейн;
  • през нощта на 26 срещу 27.11 в Черноморския басейн. По-значителни ще са те във водосборите на южночерноморските реки;
  • през нощта на 26 срещу 27.11 в долните части от водосборите на р. Арда, р. Марица и р. Тунджа;
  • през деня на 26.11 на реките от Западнобеломорския басейн.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в следобедните и вечерни часове на 26.11.2021 във водосборите на:

  • р. Тунджа (Поповска, по основната река), р. Марица (по основната река, р. Луда река, р. Ченгенедере, р. Каламица), р. Атеринска, р. Луда река (р. Юруклерска, р. Бяла), р. Карабашка

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0