На 26.04 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 26.04 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-значителни от които:

- в следобедните и вечерни часове на 26.04 в планинските части от Дунавски басейн (горните части от водосборите на реките Огоста, Искър, Вит и Осъм). През нощта на 27 срещу 28.04 в долните части от водосборите на реките западно от р. Янтра;

-  в сутрешните часове на 27.04 във водосборите на реките Камчия и Провадийска;

-  в следобедните и вечерни часове на 26 и 27.04 в горните части от водосбора на р. Тунджа (в притоците над яз. Копринка) и в родопските и старопланинските притоци на р. Марица.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 27 април 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0