На 26.05 и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения

На 26.05 и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи в периода 26-27.05 повишения на речните нива ще има в отделни части, както следва:

  • във водосборите на добруджанските реки и в горните части от водосбора на р. Искър (над гр. София)
  • във водосборите северно от гр. Бургас
  • във водосбора на р. Арда и в родопските притоци на р. Марица
  • в планинките части от Западнобеломорски басейн

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения

  • вечерта на 28.05.2022 г. и през нощта срещу 29.05 във водосборите на: р. Тополовец (р. Делейнска, р. Рабровска, по основната река), р. Войнишка (р. Корманица, по основната река), р. Видбол (р. Грамадска, по основната река), р. Арчар (р. Салашка, по основната река), р. Скомля (по основната река), р. Лом (р. Нечинска бара, р. Стакевска, р. Чупренска, р. Краставичка, р. Лява, по основната река), р. Цибрица (р. Цибър, по основната река), р. Огоста (р. Скът, р. Бързица, р. Превалска, р. Дългоделска, р. Лопушанска, р. Берковска, р. Златица, по основната река, р. Мартиновска), р. Искър (р. Гостиля, по основната река в долното течение), р. Дунав (по поречието на реката между гр. Видин и гр. Никопол) в района на: обл. Видин (общ. Брегово, общ. Видин, общ. Бойница, общ. Кула, общ. Ново село, общ. Грамада, общ. Макреш, общ. Димово, общ. Белоградчик, общ. Ружинци, общ. Чупрене); обл. Монтана (общ. Лом, общ. Якимово, общ. Монтана, общ. Брусарци, общ. Бойчиновци, общ. Чипровци, общ. Георги Дамяново, общ. Берковица); обл. Враца (общ. Козлодуй, общ. Оряхово, общ. Мизия, общ. Борован, общ. Бяла Слатина, общ. Враца); обл. Плевен (общ. Долна Митрополия, общ. Гулянци, общ. Кнежа).

На 26 май 2022 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакватПодробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0