На 26.06 и през следващите три дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 26.06 и през следващите три дни, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни, както следва:

- на 26.06, в следобедните часове ще има краткотрайни повишения в старопланинските притоци на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра. На 27 и 28.06 речните нива в Дунавски басейн ще се понижават. Във вечерните часове на 28.06 и през нощта срещу 29.06, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще са повишенията във водосбора на р. Искър над яз. Панчарево и във водосборите на р. Русенски Лом. На 29.06 речните нива ще се понижават;

- на 26.06, в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на речните нивата във водосборите на на южночерноморските реки. От вечерните часове на 28.06 до обедните часове на 29.06 ще има повишения на речните нива в целия Черноморски басейн;

- на 26.06, в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия Източнобеломорски басейн, по-съществени във водосбора на р. Тунджа над яз. Копринка и на родопските притоци на р. Арда. На 27 и 28.06 нивата на наблюдаваните реки ще се понижават. От вечерните часове на 28.06 до обедните часове на 29.06, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн;

- на 26.06, в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива в рилските, пиринските и родопските притоци на реките в Западнобеломорски басейн. На 27, 28 и 29.06 речните нивата ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения:

- от вечерните часове на 28.06 до сутрешните часове на 29.06.2023 г. във водосбора на: р. Камчия (р. Луда Камчия, р. Нейковска);

- от вечерните часове на 28.06 до сутрешните часове на 29.06.2023 г. във водосборите на: р.Тунджа (р. Беленска); р. Марица (р. Въча -горното течение на основната река и притоците р. Читакдере, Тенесдере, р. Широколъшка, р. Триградска, р. Чайрдере); р. Арда (в горното течение по основната река, р. Черна река, р. Бяла река, р. Есенишка,р. Елховска, р. Текирска, р. Боровинска, р. Черешовска, р. Върбица в горното течение по основната река);

- от вечерните часове на 28.06 до сутрешните часове на 29.06.2023 г. във водосбора на: р. Доспат (р. Осиковска).

 

За 27 юни 2023 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php