На 26.08 и 27.08 в резултат на валежи на много места са възможни краткотрайни повишения на речните нива

На 26.08 и 27.08 в резултат на валежи на много места са възможни краткотрайни повишения на речните нива.

По-значителни повишения се очакват както следва:

  • вследствие на оттичане и валежи на 26.08, ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките Искър, Вит и Осъм. На 27.08 във водосборите на Добруджанските реки;
  • от следобедните часове на 26.08 до обедните часове на 27.08 на реките в Черноморския басейн. По-значителни повишения са възможни през нощта срещу 27.08 и в сутрешните часове на 27.08 във водосборите на р. Батовска, Камчия, Фандъклийска и Айтоска;
  • от следобедните часове на 26.08 до обедните часове на 27.08 във водосборите на р. Тунджа и притока ѝ р. Мочурица, както в старопланинските и родопските притоци на р. Марица;
  • от следобедните часове на 26.08 до сутрешните часове на 27.08 в Западнобеломорския басейн – в средните и долни части от водосбора на р. Струма и водосборите на р. Места и р. Доспат.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

  • от следобедните часове на 26.08.2021 г до сутрешните часове на 27.08 - на територията на обл. Добрич (общ. Шабла), обл. Варна (общ. Аврен, общ. Долни чифлик, общ. Дългопол), обл. Бургас (общ. Поморие, общ. Сунгурларе), обл. Сливен (общ. Котел) във водосборите на реките р. Батовска, р. Камчия (р. Елешница, р. Луда Камчия, р. Голяма река, р. Папаздере, р. Балабандере, р. Казандере, р. Потамишка, р. Бяла река, р. Токатдере, по основната река), р. Фандъклийска, р. Двойница (р. Еркешка, по основната река), р. Айтоска (р. Аланско дере).
  • от следобедните часове на 26.08.2021 г до сутрешните часове на 27.08 - на територията на обл. Бургас (общ. Руен, общ. Сунгурларе, общ. Карнобат), обл. Ямбол (общ. Стралджа), обл. Сливен (общ. Нова Загора), обл. Стара Загора (общ. Раднево, общ. Чирпан, общ. Гълъбово, общ. Опан), обл. Хасково (общ. Димитровград, общ. Симеоновград, общ. Минерални бани, общ. Димитровград) обл. Пловдив (общ. Родопи, общ. Садово, общ. Първомай), обл. Смолян (общ. Девин, общ. Чепеларе, общ. Смолян, общ. Борино) във водосборите на реките р. Тунджа (р. Мочурица, р. Сигмен, р. Ракли дол), р. Марица (р. Сазлийка, р. Овчарица, р. Акбунар, р. Дундарлия, р. Еледжик, р. Мустакова, р. Омуровска, р. Старата река, р. Мартинска, р. Арпадере, р. Меричлерска, р. Луковица, р. Чепеларска, р. Юговска, р. Сушица, р. Белишка, р. Джурковска, р. Орешица, р. Чукуркьойска, р. Девинска, р. Катранджи, р. Фотенска, р. Гашня, р. Петварска, р. Лесковска, р. Широколъшка, р. Читакдере, р. Чаирдере, р. Тенесдере, р. Триградска, р. Голяма, р. Въча, р. Юручка, р. Мулдавска, р. Черкезица, р. Дормушевска, р. Чинардере, р. Мечка, р. Банска, р. Каялийска, р. Текирска);
  • от следобедните часове на 26.08 до сутрешните часове на 27.08 - на територията на обл. Пазарджик (общ. Велинград, общ. Батак), обл. Кюстендил (общ. Дупница), обл. Благоевград (общ. Гоце Делчев, общ. Петрич) във водосборите на реките р. Доспат (р. Караджадере, р. Осиковска, р. Жижовска, по основната река), р. Места (р. Бистрица, р. Дъбнишка, р. Неврокопска, р. Мътница, по основната река), р. Пиринска Бистрица (р. Калиманска река), р. Петровска, р. Струма (р. Петричка, по основната река).

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0