На 26.11 речните нива ще останат без съществени изменения

На 26.11 речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива:

  • във вечерните часове на 26.11 и през нощта срещу 27.11 на реките в Дунавския басейн;
  • през нощта на 26 срещу 27.11и в сутрешните часове на 27.11 в Черноморския басейн. По-значителни ще са те във водосборите на южночерноморските реки – Айтоска, Чукарска, Русокастренска, Средецка, Факийска;
  • през нощта на 26 срещу 27.11 в долните части от водосборите на р. Арда, р. Марица и р. Тунджа;
  • на 26.11 през деня ще има краткотрайни повишения на водните нива в реките от Западнобеломорския басейн, главно в долните части от водосборите на р. Места и р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения както следва:

    В следобедните и вечерни часове на 26.11.2021 г. във водосборите на:

-           р. Вая, р. Дращела, р. Хаджидере, р. Средецка (по основната река);

-           р. Тунджа (р. Поповска, р. Ахлатлийска, р. Кушудере, р. Балаклия, р.     Араплийска, р. Куруджадере, р. Боялъшка, р. Воденична, по основната река), р. Марица (р. Лозенска, по основната река, р. Лефченска, р. Луда река, р. Ченгенедере, р. Каламица), р. Арда (р. Дюшундере), р. Атеринска р. Луда река (р. Арпадере, р. Кокарджадере, р. Хамбардере, р. Юруклерска, р. Бяла), р. Карабашка;

    През нощта на 27 срещу 28.11.2021 г. във водосборите на:

  • р. Марица (р. Тенесдере, р. Триградска, р. Голяма);
  • р. Доспат (р. Осиновска);

   През нощта на 28 срещу 29.11.2021 г. във водосборите на:

-          р. Марица (р. Стара (Костенецка), р. Голяма);

   -          р. Места (р. Черна места, р. Грамадна, р. Канина, по основната река, р. Честна), р. Струма (р. Джерман, р. Бистрица, р. Рилска, р. Илийна, р. Благоевградска Бистрица, р. Хърсовска, р. Сушичка, р. Потока, по основната река).

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0