На 26 и 27.04, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива

На 26 и 27.04, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения са възможни както следва:

- на 26.04 и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от Дунавски басейн ще се понижават, като в резултат на оттичане на 26.04 ще има повишения на речните нива в долните течения на р. Искър, р. Вит и р. Осъм. В резултат на валежи на 27.04 са възможни незначителни повишения във водосборите на р. Осъм и р. Янтра;

- на 26.04 ще има незначителни повишения на речните нива във водосборите на южночерноморските реки. През следващите три дни водните нива в реките от Черноморски басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- на 26.04 ще има повишения на речните нива в долните части от водосбора на р. Тунджа, в средните и долните части от водосбора на р. Марица и водосборите на рило-родопските ѝ притоци и във водосбора на р. Арда. На 27.04 речните нива в Източнобеломорски басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Тунджа и долните части от водосборите на р. Марица и р. Арда. На 28 и 29.04 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения;

- на 26.04 повишения на водните нива ще има във водосбора на р. Места и в долните части от водосбора на р. Струма. През следващите три дни нивата на реките в Западнобеломорски басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

На 27 април 2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php