На 27.01 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. През следващите два почивни дни нивата на реките ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 27.01 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива. През следващите два почивни дни нивата на реките ще останат без съществени изменения или ще се понижават. По-значителни повишения на 27.01, в резултат на валежи от дъжд и сняг се очакват, както следва:

- ще има краткотрайни повишения на речните нива в Дунавски басейн, по-съществени във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки;

- краткотрайни повишения на речните нива в Черноморски басейн;

- ще се повишават речните нива в по-голямата част от Източнобеломорски басейн, по-съществено в долната част от водосбора на р. Тунджа, средните и долни части от водосбора на р. Марица (притока ѝ р. Сазлийка), р. Бяла, долното течение на р. Арда и водосбора на р. Върбица. На 28 и 29.01 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане ще се повишават нивата на реките Марица и Тунджа в долните им течения;

- ще има краткотрайни, несъществени повишения на речните нива в Западнобеломорски басейн.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

За 28.01.2023 г. НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи от сняг, образуване на снежна покривка, умерен и временно силен вятър, виелици и навявания в 7 области в Североизточна България. Очаквани количества на валежите: 20 - 30 mm, дебелина на снежната покривка: предимно 10-15 cm.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0

http://weather.bg/obshtini/indexS.php