На 27.04 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

На 27.04 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на места се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-значителни от които:

-    през нощта на 27 срещу 28.04 във водосборите на реките западно от р. Искър и в средните и долни части от водосборите на реките Искър, Вит и Осъм. През деня на 28.04 повишения ще има във водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом;

-  на 28.04 в следобедните и вечерни часове в горните части от водосбора на р. Тунджа (в притоците над яз. Копринка), в горните и средни части от водосбора на р. Марица и в родопските и старопланинските ѝ притоци;

-   в следобедните и вечерни часове на 28.04 в долните части от водосбора на р. Струма и във водосборите на р. Места и р. Доспат.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0