На 27.08 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива

На 27.08 в резултат на валежи на места са възможни краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват както следва:

  • на 27.08 във водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки. На 29.08 ще има краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките западно от р. Янтра (включително);
  • на 27.08 ще има повишения на речните нива на реките от целия Черноморски басейн, като по-значителни ще са във водосборите на северночерноморските реки - р. Батова, р. Провадийска, р. Камчия, р. Фандъклийска и р. Айтоска;
  • на 27.08 са възможни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките в Източнобеломорския басейн. На 29.08 по-значителни повишения ще има в горното и средното течение на р. Тунджа и планинските и притоци;
  • в резултат на валежи ще има краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в Западнобеломорския басейн в следобедните и вечерните часове в периода 27-29.08.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0