На 27.09 речните нива ще останат без съществени изменения

На 27.09 речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 28.09 и 29.09 са вероятни краткотрайни или незначителни повишения на речните нивата както следва:

-на 28.09 в планинските части от водосбора на р. Янтра;

-на 28.09 във водосбора на р. Камчия и южните черноморски реки. Краткотрайни несъществени повишения на речните нива са вероятни и на 29.09 във водосбора на р. Камчия;

-на 28.09 във водосбора на р. Арда и в средната и долната части от водосбора на р. Марица;

-на 28 и 29.09 в рилските и пиринските притоци на р. Струма.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 28 септември 2023 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области и общини може да бъде получена от интерактивните карти на адреси:

http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&lng=0  http://weather.bg/obshtini/indexS.php