На 27 и 28.06 в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива

На 27 и 28.06 в следобедните и вечерни часове, в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива на добруджанските реки, на реките северно от гр. Бургас, в долното течение на р. Тунджа и в планинските части от Източнобеломорски басейн, в реките от Западнобеломорски басейн, като по-съществени ще са в долната част от водосбора на р. Места и на пиринските притоци на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

На 28 юни 2022 г. не се очакват опасни метеорологични явления в страната.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0