На 28.01 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения

На 28.01 и през следващите два почивни дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене в следобедните и вечерни часове се очакват краткотрайни, незначителни повишения на речните нива в планинските райони на Дунавски басейн; Източнобеломорски басейн - основно във водосбора на р. Арда, в горните части от водосбора на р. Тунджа и по рило-родопските и старопланинските притоци на р. Марица; Западнобеломорски басейн - главно в горните части от водосбора на р. Струма.

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0