На 28.02 и на 01.03 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават

На 28.02 и на 01.03 речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В резултат на оттичане се очакват повишения на речните нива в долните течения на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0